Homepage

Koningskleigat in Hengelo (O) 

plattegrond

 Kleigat aan de Haaksbergsestraat in Hengelo (O)

Het kleigat valt onder het beheer van de visvereniging Ons Genoegen in Hengelo (O)

Het kleigat is zo’n 250 meter lang en heeft een oppervlak van 2,6 hectare. De breedte is gemiddeld 100 meter.
De gemiddelde diepte is ongeveer 2,5 tot 3 meter. De grootste diepte is 4 meter. De bodem van het water bestaat uit zand en klei. Op de bodem ligt een modderlaag met een dikte van nul tot plaatselijk circa tien centimeter dik. Het water heeft in de zomer een waterplantenbedekking van minder dan tien procent. Deze bedekking bestaat grotendeels uit drijfblad en een zeer beperkte hoeveelheid onderwaterplanten.
De totale oeverlengte is 820 meter.
De taludhelling is overwegend steil. Ongeveer de helft van de oever is begroeid met bomen, een gedeelte is begroeid met gras en op een deel van de oever staan huizen. De oevers zijn geheel beschoeit. Het Konings kleigat wordt gevoed door regen- en kwelwater.

Foto's

Foto's gemaakt 05-07-2015