Homepage

De Kleigaten van Rientjes, ten noorden van de A1 in Hengelo (o).

plattegrond

Kleigaten van Rientjes” met fraaie flora, fauna en wandelmogelijkheden zijn ontstaan door klei-afgravingen ten behoeve van de Steenfabriek H. G. Rientjes. De wallen zijn dichtbegroeid met riet, struikgewas en bomen maar er zijn ook enkele mooie visplekken.

 

Foto's

Foto's gemaakt 06-06-2015