Homepage

De Kleigaten van Rientjes, ten noorden van de A1 in Hengelo (o).

plattegrond

Kleigaten van Rientjes” met fraaie flora, fauna en wandelmogelijkheden zijn ontstaan door klei-afgravingen ten behoeve van de Steenfabriek H. G. Rientjes. De wallen zijn dichtbegroeid met riet, struikgewas en bomen maar er zijn ook enkele mooie visplekken.

Link voor info voorwaarden om te vissen: Voorwaarden om te vissen

Link voor info nachtvergunning: Aanvraag Nachtvergunning

Foto's

Foto's gemaakt 06-06-2015